سوتای سوئد و تاریخچه آن

چقدر از سوتای سوئد و تاریخچه آن میدانید؟ آیا میدانستید سوتای سوئد یکی از پر تعدادترین شاخه ها از نظر اعضا رسمی و یکی از فعال‌ترین در بین شاخه های سوتاست؟ آیا میدانستید سوتای سوئد در حال حاضر تنها شاخه ای از سوتاست که به طور مستقل و رسمی در کشوری غیر از آمریکا ثبت [...]

Overland by motorbike round the world

What does it take to travel by motorbike round the world? We didn’t know the answer when we started but we knew it would become a great experience! After 18 months and 55 000 km we had visited 27 countries and seen amazing parts of the Middle East, Southeast Asia, Australasia and South America. In this [...]