درباره ما

/درباره ما
درباره ما 2017-10-01T18:15:57+02:00

انجمن سوتای سوئد (SUTA Sverige) شامل فارغ التحصیلان، دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان که در گذشته یا حال مرتبط با دانشگاه صنعتی شریف بوده اند است. این انجمن شاخه سوتای مرکزی است که به عنوان سازمان مردم نهاد در ایالت کالیفرنیای آمریکا به ثبت رسیده است .

انجمن سوتای سوئد (SUTA Sverige)  تحت هیات مدیره انتخابی توسط اعضای سوتا که در سوئد و اسکاندیناوی می باشند، اداره می شود و در سوئد نیز به شماره سازمانی 8811-802498 در اداره مالیات ثبت گردیده است.