اعضای هیئت مدیره

//اعضای هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره 2019-06-18T12:31:30+00:00

– کیوان حجری – رئیس هیئت مدیره (Chapter’s President)
– مجید ذوالفقاری – مدیر برنامه ها و گردهمایی ها (Director of Events and Gathering)
– حسین فضل الهی-خزانه دار (Chapter’s Treasurer)
– شهلا سلطانیه – مدیر عضویت ها (Director of membership)
– رضا نشاط  – عضو هیئت مدیره
– علی قره باغی – عضو هیئت مدیره

– عطا دباغی – عضو هیئت مدیره

– تقی اکبری و منوچهر وثوق – اعضای علی البدل .

board-sweden@suta.se

ثبت ديدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.