عضویت 2020-06-27T20:06:57+02:00
همه ساکنان اسکاندیناوی که در دانشگاه صنعتی شریف دانشجو بوده و یا کار کرده اند می‌توانند عضو شوند
بستگان یک عضو نیز می‌توانند بعنوان عضو وابسته به انجمن سوتای سوئد ملحق شوند. عضو وابسته از حق رای برخوردار نیست

:شرایط  عضویت
 پایبندی به اساسنامه سوتای سوئد -
 پرداخت حق عضویت سالانه بمبلغ 500 کرون به یکی از دو روش زیر -
Swish: 123 238 63 24
Bankgironummer: 5105-7396
برای اطلاعات بیشتر لطفا به اساسنامه سوتای سوئد مراجعه کنید