/Annual Meeting 2020
Annual Meeting 2020 2020-08-26T17:34:06+02:00

Suggestions

Hossien Fazollahi

دستور جلسه مجمع عمومی سوتای سوئد – ۲۹ اوت ۲۰۲۰
۱- گشایش جلسه
۲- انتخاب رئیس جلسه، منشی، شمارش گر آراء و تنظیم گر صورت جلسه
۳- به رسمیت شناختن مجمع
۴- تصویب دستور کار
۵- گزارش عمومی دوره پیشین
۶- گزارش مالی دوره پیشین
۷- گزارش بازرس
۸- تائید گزارش عمومی، گزارش مالی، گزارش بازرس و تائید رفع مسئولیت از ھیئت مدیره پیشین
۹- طرحها و پیشنهادھا
۱۰- تصویب برنامه کاری و بودجه دوره فرارو.
۱۱- انتخابات
۱۱.۱- انتخاب ۵ یا ۷ عضو ھیئت مدیره جدید برای یک دوره دوساله
۱۱.۲- انتخاب دو عضو علی‌البدل برای ۲ سال
۱۱.۳- انتخاب بازرس و بازرس علی‌البدل
۱۱.۴- انتخاب دو نفر به عنوان مسئولین تدارک انتخابات
۱۲- پیگیری موارد دیگری که به دستور کار جلسه مجمع عمومی اضافه شده است
۱۳- پایان جلسه